GTFO: Get The F&#% Out

gtfo_2015_press

Att vara kvinnlig gamer

Frågan om varför man gör dokumentärfilm och vad dessa är värda har diskuterats om och om igen. Varje dokumentärskapare har sitt svar och sina skäl för sitt arbete. För mig som tittare handlar det om att få syn på något jag har missat, det kan vara rena fakta eller ett annat sätt att betrakta något. De bästa dokumentärerna är enligt mig de som lyckas mentalt förflytta tittaren till en annan plats.

GTFO är en dokumentär om hur kvinnor diskrimineras i dataspelsindustrin. Filmen är uppbyggd av intervjuer av spelare, spelutvecklare, journalister etc. Flera förklaringsmodeller till varför det ser ut som det gör presenteras i filmen. Dessa varvas med kvinnors personliga berättelser om sina upplevelser av diskrimineringen. Det rör sig om hot, ett hårt språk, sexualisering och negligering.

Ämnet i sig är viktigt, fenomenet utbrett och vittnesbörden skrämmande. Som dokumentär är filmen tyvärr en besvikelse. Inget nytt presenteras, förklaringsmodellerna är välkända och fördjupas aldrig. Det känns faktiskt en smula oengagerat. Tittaren får ut nästan lika mycket av att titta på trailern som att se hela filmen.

Tanja Appelberg

Tanja Appelberg