På Kojojsch presenteras redaktionellt material genom olika medieformer, inom ämnen som anknyter till kultur- och samhällsliv . Här finns podcast, populärvetenskapliga texter, krönikor och recensioner.

Är du intresserad av att publicera dig på Kojojsch?

All publicering sker på ideell basis för de medverkande och ansvarig utgivare förbehåller sig rätten att välja det redaktionella innehållet.

• Allt material ska vara egenproducerat med samtliga upphovsmän namngivna.
• Materialet ska hålla en hög kvalité i såväl produktion som språk.
• Material måste passera en redaktionell granskning.
• Upphovsmannen måste ta hänsyn till pressetiska regler.
• Ingen text får vara förklädd reklam där pengar eller tjänster har mottagits.
• Vi kommer inte tolerera lagbrott som exempelvis hets mot folkgrupp.
• Ansvarig utgivare ska inte redigera materialet, enbart godkänna, och det som skickas in ska vara redo för publicering.

Kontakta oss på jonas@kojojsch.se eller tanja@kojojsch.se
[contact_form]