Twittereliten

Över 300 miljoner tweets har de svenska twittrarna fått ur sig. Flertalet av dessa är dock skrivna av en elitgrupp som består av 10 % av den totala mängden twittrare. Twittercensus 2014 presenterades för ett par veckor sedan och mätningarna visar på en stark twitterelit och en minskad ökningstakt över aktiva twittrare.

Copyright Marisa Allegra Williams (@marisa) for Twitter, Inc.

 

För ett par veckor sedan presenterade Intellecta Corporate och framförallt @hampusbrynolf, som stått för tankeverksamheten, årets Twittercensus. Detta är en återkommande undersökning som de senaste åren kartlagt svenska Twitter, alltså alla dess användare och övergripande aktivitet. I korta drag kan man säga att Twitter fortfarande ökar men att det sker långsammare, att de aktiva användarna i stort sätt är konstanta och att det fortfarande i allra högsta grad går att tala om en Twitterelit.

Metoden för att göra detta är lite knepig då inte Twitter, såsom exempelvis Facebook, kräver att man anger nationalitet vid registrering. Hampus Brynolf har därför blivit tvungen att lista ut ett sätt för att med så hög säkerhetsgrad som möjligt påvisa att just ditt konto är svenskt, något han beskriver i presentationen av Twittercensus 2014. Tricket är att ta ett konto som med säkerhet är svenskt, lägga det i en kö, språkgranska de senaste 100 tweetsen, spara om det var svenska som användes (annars kasta), hämta listan på alla följare kontot har samt vilka som kontot följer, slänga in dem i kön och upprepa processen till inga unika fall upptäcks. Vips så har man data på vilka som tillhör ett visst lands twitternätverk. Ett bra exempel på hur logiskt svår programmering kan te sig om man struntar i att gå in alldeles för mycket i detalj.

Antalet totala användare av Twitter i Sverige har ökat från 475 000 år 2013 till 641 746 år 2014. Samtidigt som den totala siffran ökar markant så sker dock enbart en liten ökning på antalet aktiva (minst en tweet i månaden) eller mycket aktiva konton (minst en tweet om dagen i snitt) från 219 732 år 2013 till 243 312 år 2014 respektive 80 000 år 2013 till 84 605 år 2014. Kanske tyder detta på att fler personer har Twitter enbart för att hänga med i diskussionen eller kanske skapar man ett konto som sedan faller i glömska, detta vet vi inte, det vi vet är att gruppen aktiva twittrare är i stort sätt den samma som förra året. En twitterelit med andra ord.

Detta elitfaktum förstärks ytterligare när siffrorna över antal följare presenteras. Hälften av den totala mängden twitterkonton följs av mindre än 10 personer och endast 10 % av kontona har 100 – 999 följare, någon promille har ytterligare fler. Det som verkligen cementerar tanken på en twitterelit är att 80 % av den totala mängden tweets som görs på svenska Twitter (80 % av 362 758 124 stycken) skrivs av 10 % av den totala mängden användare, de som har flest följare, de som redan är kända och därmed inflytelserika.

Jonas Appelberg

Jonas Appelberg